×

MENU

Vé giữ xe, vé xem phim

Chi tiết sản phẩm

Chúng tôi chuyên in ấn các loại vé như : in vé tàu, in vé giữ xe, in vé xe , in vé xem phim…
Qui cách sản phẩm:
  • Kích thước thành phẩm : theo yêu cầu của quý khách hàng.
  • Qui cách: In 1 mặt 1 màu, cắt , cấn răng cưa, đóng cuốn.
  • Chất liệu:  Giấy Ford 60gsm, For 70 gsm
  • Có thể in barcode đổi theo seri, chuỗi ký tự ngẫu nhiên trên mỗi vé để chống giả.

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN
 

LOẠI 2 PHẦN (5.8X15.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.200đ/cuốn 1.260.000đ
500 cuốn 3.800đ/cuốn 1.900.000đ
1.000 cuốn 3.200đ/cuốn 3.200.000đ
1.500 cuốn 3.000đ/cuốn 4.500.000đ
2.000 cuốn 2.900đ/cuốn 5.800.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 2 PHẦN (5.8X14.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.100đ/cuốn 1.230.000
500 cuốn 3.700đ/cuốn 1.850.000đ
1.000 cuốn 3.000đ/cuốn 3.000.000đ
1.500 cuốn 2.900đ/cuốn 4.350.000đ
2.000 cuốn 2.700đ/cuốn 5.400.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.8X15.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.500đ/cuốn 1.350.000đ
500 cuốn 4.200đ/cuốn 2.100.000đ
1.000 cuốn 3.600đ/cuốn 3.600.000đ
1.500 cuốn 3.400đ/cuốn 5.100.000đ
2.000 cuốn 3.000đ/cuốn 6.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.3X20CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.800đ/cuốn 1.440.000đ
500 cuốn 4.400đ/cuốn 2.200.000đ
1.000 cuốn 3.600đ/cuốn 3.600.000đ
2.000 cuốn 3.000đ/cuốn 6.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.8X20CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 5.000đ/cuốn 1.500.000đ
500 cuốn 4.800đ/cuốn 2.400.000đ
1.000 cuốn 3.800đ/cuốn 3.800.000đ
2.000 cuốn 3.200đ/cuốn 6.400.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

Liên hệ tư vấn - gửi file đặt in

CÔNG TY TNHH IN MỘC HÒA

59 Lý Văn Sâm, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Số bàn (0251) 2222 247 - Di động 0946 461 451
bienhoaprinting@gmail.com

Chi tiết sản phẩm

Chúng tôi chuyên in ấn các loại vé như : in vé tàu, in vé giữ xe, in vé xe , in vé xem phim…
Qui cách sản phẩm:
  • Kích thước thành phẩm : theo yêu cầu của quý khách hàng.
  • Qui cách: In 1 mặt 1 màu, cắt , cấn răng cưa, đóng cuốn.
  • Chất liệu:  Giấy Ford 60gsm, For 70 gsm
  • Có thể in barcode đổi theo seri, chuỗi ký tự ngẫu nhiên trên mỗi vé để chống giả.

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN
 

LOẠI 2 PHẦN (5.8X15.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.200đ/cuốn 1.260.000đ
500 cuốn 3.800đ/cuốn 1.900.000đ
1.000 cuốn 3.200đ/cuốn 3.200.000đ
1.500 cuốn 3.000đ/cuốn 4.500.000đ
2.000 cuốn 2.900đ/cuốn 5.800.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 2 PHẦN (5.8X14.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.100đ/cuốn 1.230.000
500 cuốn 3.700đ/cuốn 1.850.000đ
1.000 cuốn 3.000đ/cuốn 3.000.000đ
1.500 cuốn 2.900đ/cuốn 4.350.000đ
2.000 cuốn 2.700đ/cuốn 5.400.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.8X15.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.500đ/cuốn 1.350.000đ
500 cuốn 4.200đ/cuốn 2.100.000đ
1.000 cuốn 3.600đ/cuốn 3.600.000đ
1.500 cuốn 3.400đ/cuốn 5.100.000đ
2.000 cuốn 3.000đ/cuốn 6.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.3X20CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.800đ/cuốn 1.440.000đ
500 cuốn 4.400đ/cuốn 2.200.000đ
1.000 cuốn 3.600đ/cuốn 3.600.000đ
2.000 cuốn 3.000đ/cuốn 6.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.8X20CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 5.000đ/cuốn 1.500.000đ
500 cuốn 4.800đ/cuốn 2.400.000đ
1.000 cuốn 3.800đ/cuốn 3.800.000đ
2.000 cuốn 3.200đ/cuốn 6.400.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn
zalo